gezondheidszorg

header-007

gezondheidszorg

  • Adviseren van het MT van een zorginstelling over de invoering van ‘Persoonsgericht werken’. Faciliteren van workshops voor clustermanagers en teamleiders over Professioneel Leiderschap in het kader van persoonsgericht werken.
  • Advies en begeleiding bij het verbeteren van de vergadercultuur van het Centraal Managementoverleg, en faciliteren visieworkshop voor directeuren in een academisch ziekenhuis.
  • Op verzoek van de Raad van Bestuur coachen van een team specialisten in een algemeen ziekenhuis, bij een leiderschapsconflict en spanningen in de samenwerking.
  • Begeleiden afdeling medisch maatschappelijk werk in een ziekenhuis na een turbulente periode met veel conflicten. Vergroten onderling vertrouwen en verbeteren van de samenwerking.
  • Een snelgroeiend diagnostisch centrum begeleiden bij het herstel van het vertrouwen en het verbeteren van de samenweking. Versterken van het zelforganiserend vermogen van het team.
  • In een grote zorginstelling is de rol van teams centraal komen staan. Opleiden hr-adviseurs tot teamcoach om leidinggevenden en teams te kunnen begeleiden in hun ontwikkelingsproces.
  • Een kwaliteitscommissie in een ziekenhuis, bestaande uit specialisten, begeleiden in de samenwerking en bij het effectiever vergaderen.

Referenties

“Als maatschap hadden we de behoefte om de samenwerking te verbeteren. Anton heeft samen met ons een aanpak ontwikkeld. Door zijn uitnodigende stijl zijn we ons bewust geworden van hoe wij met elkaar omgaan. Zijn prettige stijl van begeleiden heeft veel impact gehad en ertoe geleid dat we binnen de maatschap veel opener en directer zijn gaan communiceren. We spreken elkaar meer één-op-één aan en er worden meer complimenten gegeven. Dat heeft een positief effect op de sfeer in de praktijk. Door Anton hebben we in onze samenwerking een wezenlijke stap vooruit gezet. Dank daarvoor.”

 ~ Judith van Elst, voorzitter Maatschap Fysiotherapie Heikant ~