overheid

header-011

overheid

  • Begeleiden directie en management van een gemeente in het versterken van de samenwerking en meer daadkracht en zichtbaar leiderschap naar de organisatie.
  • In een grote gemeente on-the-job begeleiden van alle werkoverleggen van directie tot co√∂rdinatoren. Coachen van de voorzitters van die werkoverleggen en van de interne adviseurs, die de begeleiding overnemen.
  • Begeleiden van de afdelingen P&O en communicatie in een gemeente. Helpen oplossen van conflictsituaties, opbouwen vertrouwen en verbeteren performance.
  • In een zelfstandig samenwerkingsorgaan van verschillende gemeentes begeleiden van het managementteam in het opbouwen van vertrouwen en coachen van medewerkers.
  • Coachen van een aantal professionals in een provincie om meer in eigen kracht te staan en de samenwerking met collega’s te verbeteren.
  • In een visieworkshop een managementteam van een ministerie faciliteren bij het gezamenlijk ontwikkelen van een lange termijn beleid.