leiderschapscoach

header-004

leiderschapscoach

Leiderschap staat in deze tijd volop ter discussie. Enerzijds is er de roep om meer sturing, duidelijkheid, richting en kaders. Anderzijds worden managementlagen weg gereorganiseerd en wordt van medewerkers meer zelforganisatie en eigen verantwoordelijkheid gevraagd. De toenemende flexibilisering van dienstverbanden en grote transities, zoals binnen gemeentes, politie en de zorgsector, stellen hoge eisen aan leidinggevenden. Daarnaast hebben bezuinigingen en maatschappelijke onzekerheid een grote impact op de houding van medewerkers en de sfeer in organisaties.

Dit betekent dat van leidinggevenden steeds meer gevraagd wordt. Niet alleen in de aansturing van werkprocessen, maar vooral in de ondersteuning, coaching en het leidinggeven aan de inzet van medewerkers. Routine en ervaring zijn niet meer voldoende.

Er wordt een appèl gedaan op persoonlijk leiderschap, op het bewaken van de eigen balans in het werk, op het kunnen loskomen van eigen gedragspatronen en op het voorbeeld kunnen zijn voor anderen. Preventief of curatief coach ik leidinggevenden hoe zij hun eigenheid vorm kunnen geven in een persoonlijke leiderschapsstijl.

Binnen de specifieke context van een organisatie doe ik dat door:

  • Begeleiden van managementteams on-the-job en tijdens heidagen
  • Management development trajecten
  • Individuele leiderschapscoaching

Referenties

“Als innovatieve organisatie is het voor ons erg belangrijk om de ontwikkelingen in de markt te blijven volgen en de daadkracht continue te vergroten. De ontwikkeling van het leiderschap is daarin van essentieel belang. Anton heeft hierin de afgelopen jaren een grote rol gespeeld door mij te helpen met de analyse van de bestaande situatie en het definiëren van verbeterstappen. Ook heeft zijn manier van faciliteren er voor gezorgd dat de leden van ons management team en middenkader individueel gegroeid zijn en dat het wederzijdse respect en vertrouwen is toegenomen. Dankzij Anton zijn ons leiderschap en onze daadkracht extra gegroeid.”

~ Frank Bosveld, Managing Director

Neopost Technologies BV Drachten