anton scheffers

bannerfoto3

anton scheffers

Wat mij beweegt
In organisaties kom ik veel mensen tegen die zich niet meer vrij voelen om te zeggen wat gezegd moet worden en te doen wat gedaan moet worden. Daardoor worden doelen niet gehaald, mensen schuren langs elkaar en het werkplezier gaat achteruit. Vaak wordt dan gewezen naar collega’s of ‘de organisatie’, terwijl mensen zoveel zelf kunnen doen. Hierin word ik geraakt en gemotiveerd.
Ik faciliteer mensen bij het bewust worden van eigen mogelijkheden en capaciteiten. Wat kun je zelf doen om een betere leider te worden en in teams beter samen te werken? Als mensen weer in hun kracht komen geeft dat voldoening, werkplezier en betere resultaten.

Wat ik in zet
Kenmerkend voor mijn werkwijze is: rust, gelijkwaardigheid, nieuwsgierig zijn, luisteren en niet meteen oordelen. Ik heb oog voor het proces, naast de inhoud. Ik kijk naar wat anderen werkelijk beweegt of weerhoudt. Ik speel daar flexibel op in en houd tegelijk grip op de rode draad. Samen onderzoeken we welke impact dat heeft en welke acties nodig zijn. Ik nodig mensen en groepen uit om zelf stappen te zetten. Ik beweeg mee, geef advies en confronteer wanneer dat nodig is. Mensen voelen zich bij mij uitgenodigd. Daardoor worden hun kwaliteiten en kracht meer zichtbaar.Dit leidt meestal tot nieuwe keuzes of besluiten.

Wat ik mee breng
Ruim 25 jaar ervaring als trainer, leiderschap-, team-, en verandercoach. Ik heb gewerkt als adviseur van startende ondernemers en was als senior-adviseur verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van leiderschapsleergangen en MD-trajecten in profit- en non-profit organisaties. Vanuit Essense werk ik bijna 9 jaar binnen bedrijven aan de ontwikkeling van leiderschap en de begeleiding van management- en afdelingsteams. Thema’s zijn: veiligheid en vertrouwen, daadkracht, samenwerking, zelfsturing, vitaliteit, effectiviteit, inspiratie, eigenaarschap, loslaten en opnieuw beginnen.

Anton Scheffers op LinkedIn

 

Aankondiging

Werken met levenslijnen,

het verband tussen lichaam, loopbaan en inspiratie”

Onder deze titel verzorgt Anton een workshop bij Van Ede & Partners. Deelnemers krijgen inzicht in wetmatigheden in de uiterlijke levenslijn (hoe we ons leven uiterlijk hebben vorm gegeven), en in de innerlijke levenslijn (onze talenten, intuïtie en zingeving). In deze workshop laat hij het verband zien tussen levensfasen, loopbaankeuzes en wie je in essentie bent. Nadruk ligt op de rol die ons lichaam hierin speelt. Hoe we ons daarmee ‘in de wereld’ zetten. Hoe ons lichaam tegelijk een signaalfunctie heeft en toegang is tot onze inspiratie-bronnen. Deelnemers onderzoeken welke gebeurtenissen hen in hoge mate hebben gevormd en hoe hun lichaam daarbij tot steun of last was. Wat waren inspiratiebronnen en drijfveren in de verschillende levensfasen? Dit geeft steun en stevigheid bij het maken van keuzes in je werk. 

 

https://www.vanede.nl/agenda/2016/12/werken-met-levenslijnen/